Ehälsostudie.se

Ett samarbete mellan Karolinska Institutet Centrum för Psykiatriforskning och Sveriges Kommuner och Landsting

Ehälsostudie logga för utvärdering av självhjälpsverktyg på internet

Tack för visat intresse för Karolinska Institutets forskningsstudie Utvärdering av självhjälpsprogram vid depression, ångest och stress.

Det har varit ett stort intresse för att delta i studien så fasen med inkludering av nya deltagare till studien är nu avslutad.

Om du redan är med i studien kan du fortsätta ditt deltagande som vanligt via länken nedan.

Mer information – en studie om internet- och mobilbaserade självhjälpsprogram

Depression, ångest och stress är vanligt förekommande psykiska sjukdomar som drabbar många, både i Sverige och globalt. På global nivå drabbas 28,8 % av ångestproblematik och 16,6 % av depression någon gång under sin livstid. Personer som lider av dessa tillstånd drabbas ofta av minskad livskvalitet och får svårare att fungera socialt och på jobbet och det finns även en ökad risk att drabbas av andra sjukdomar och besvär.

Tidiga insatser och kostnadseffektiv behandling mot psykisk ohälsa är således mycket angeläget. Internationella studier av internetbaserade självhjälpsprogram med råd och stöd visar på lovande resultat. Det behövs dock utökad nationell kunskap om vilka program som fungerar.
Med hjälp av denna hemsida genomför därför Karolinska Institutet en utvärdering av internet- och mobilbaserade självhjälpsprogram vid mild till måttlig depression, ångest och stress.